Reklamačný protokol

Reklamačný protokol


Predávajúci
TECHLER spol. s r.o. IČO: 316 28 311
Stará Vajnorská 17/A DIČ: 2020463544
831 04 Bratislava IČ DPH: SK2020463544
+421 908 965 556
info@techler.sk


Kupujúci:
Meno a priezvisko:
Ulica a číslo:
Mesto :
PSČ:
Telefón:
Email:


Tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.shop.techler.sk,
Tovar prevzatý dňa...........................................................
Číslo dokladu, faktúry.......................................................
Názov tovaru:
Popis vady:
V ............................................................... dňa.....................................................
Podpis........................................................


Prílohy: Reklamovaný tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave.
 Kópia dokladu o kúpe, prípadne záručný list, ak bol vydaný.

 

Stiahnite si:  TU Reklamačný protokol

prípadne:  Formulár na osdtúpenie od zmluvy