SUPERFINIŠ A ODIHLOVANIE

SUPERFINIŠ A ODIHLOVANIE

3M produkty pre finálne práce pri obrábaní kovov. Superfinish, mikrofinish, odihlovanie, leštenie. 


  • KOTÚČE ODIHLOVANIE, FINIŠOVANIE
    KOTÚČE ODIHLOVANIE, FINIŠOVANIE
  • PÁSKY PRE SUPERFINIŠ, MIKROFINIŠ
    PÁSKY PRE SUPERFINIŠ, MIKROFINIŠ